icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Frydenhaug barnehage   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
planavgrensning fylkesvei152 illustrasjonsbilde

Varsel om oppstart detaljreguleringsplan

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 gjøres det kjent at arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.152 på strekningen Meierikrysset- Ås sentrum igangsettes.

Publisert: 12. april 2016
Oppstartsvarsel Nygårdsveien24 og 33

Varsel om oppstart: Reguleringsplan for Nygårdsveien 24 og 33

Ås kommune gjør oppmerksom på igangsatt arbeid med detaljregulering for eiendommene gnr. 103 bnr. 165, 3   og 4 ved Nygård/Nordvang.

Publisert: 09. februar 2016
Varsel om oppstart Kjærnesveien 2 illustrasjon

Varsel om oppstart av planarbeid- detaljregulering for Kjærnesveien 2 med flere

I medhold av plan- og bygningslovens§§ 12-3 og 12-8, kunngjøres herved varsel om oppstart av privat detaljreguleringsplan for gnr/bnr. 113/14, 113/16, 113/17, 113/18 og 113/20 i Kjæmesveien i Ås kommune.

Publisert: 27. januar 2016