icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Frydenhaug barnehage   ›   Barnehage

Barnehagetilbud i Ås kommune

Her finner du felles informasjon for alle barnehagene.

Tips en venn Skriv ut

Oversikt over barnehagene i Ås

Kontaktinformasjon

Barnehager og skoler i Ås kommune er organisert i Oppvekst- og kultur etaten.

Besøksadresse: Skoleveien 1, 1430 Ås
Postadresse: Ås kommune, Oppvekst- og kulturetaten, postboks 195, 1431 Ås 
Åpningstid: 08.00 – 15.30
Telefonnummer (sentralbord): 64 96 20 00
E-post: post@as.kommune.no

Oppvekst- og kultursjef
Ellen Benestad

Kommunale barnehager

Det er 7 kommunale barnehager i Ås. De kommunale barnehagene eies og drives av Ås kommune. Barnehagene er administrativt tilknyttet oppvekst- og kulturetaten. Kommunens barnehager holder åpent hverdager fra 07.15 til 16.45. Den enkelte barnehage kan utvide åpningstiden i tidsrommet 07.00-17.00.

De kommunale barnehagene i Ås arbeider etter Reggio Emilia- filosofi og har felles pedagogisk plattform

Opptakskrets for kommunale barnehager er hele Ås kommune. Kommunale barnehageplasser tildeles barn som er bosatt i Ås kommune. Barnet må være bosatt i Ås fra og med den måneden barnehageplassen tas i bruk.

Private barnehager

Det er 12 private barnehager og 2 private familiebarnehager i Ås. De har ulike åpningstider, styringsform og opptakskriterier.

Betalingssatsen er den samme i kommunale og private barnehager. Det gis søskenmoderasjon og inntektsredusert oppholdsbetaling i samsvar med kommunens betalingsreglement.
 
Kommunen har tilsynsplikt overfor de private barnehagene.