icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Frydenhaug barnehage   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Innspill/Høringer/Offentlig ettersyn
Ingressbilde

R-330 Detaljreguleringsplan for vanninfrastruktursenter - Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) behandlet forslag til detaljreguleringsplan i møte 07.11.2019, sak 2/19. I henhold til utvalgets vedtak oversendes planforslaget til uttalelse.

Publisert: 11. desember 2019
bilde

Varsel om planoppstart for detaljregulering, og framleggelse av forslag til planprogram for Vollskogen boligområde

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) §§ 4-1 og 12-8 varsles det om igangsettelse av detaljregulering, og framleggelse av forslag til planprogram for Vollskogen boligområde, plan-ID 321. 

Publisert: 11. november 2019
301 illuststrasjon

R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret - Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) behandlet overnevnte planforslag i møte 26.09.2019, sak 57/19.

 

Publisert: 07. oktober 2019
Ingressbilde

R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - nytt offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan(er) for Åsgård skole er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 03. september 2019
UnoX

R-323 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien drivstoffstasjon - Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) behandlet forslag til detaljreguleringsplan for Nordbyveien drivstoffstasjon i møte 22.05.2019, sak 32/19 og fattet vedtak som vedlagte saksutskrift viser. I henhold til utvalgets vedtak oversendes planforslaget til uttalelse.

Publisert: 13. juni 2019
3D-modell

R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole - Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) behandlet forslag til detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole i møte 11.04.2019, sak 23/19 

Publisert: 12. juni 2019
Perspektiv_02_Jernbanetorget

Ås sentrumsplan på høring

Ås kommune informerer om at forslag til områdereguleringsplan for Ås sentralområde er lagt ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 15. august 2019.

Publisert: 03. juni 2019
Bilde

Søknad om akvakulturtillatelse for Niltilapia

I henhold til regelverket for tildeling av akvakulturtillatelser legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 

Publisert: 15. mai 2019
Bilde til saken

R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst - Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) behandlet forslag til detaljreguleringsplan for Solberg Øst i møte 11.04.2019, sak 22/19.

Publisert: 02. mai 2019
Forsidebilde

R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad – Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) behandlet overnevnte planforslag i møte 11.04.2019, sak 21/19.

Publisert: 25. april 2019
Utsnitt av plankartet

R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m – Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø behandlet ovennevnte planforslag i møte 01.11.2018, HTM-sak 76/18.

Publisert: 04. april 2019
Ingressbilde

R-308 Detaljregulering for Kjølstadhøgda - offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) i møte 24.01.2019, sak 2/19, vedtok å legge planforslag  for Kjølstadhøgda ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 31. januar 2019
Alternativ 1 og alternativ 2

R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan - offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan(er) for Sørbråtan er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 19. september 2018
Aas_kommunevaapen_2016_staende-tilpasset nett

Varsel om supplerende høring, skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030

I forbindelse med skolebehovsanalysen i Ås nord, gjennomføres det en supplerende høring. Høringsperioden er 13. august - 16. september 2018.

Publisert: 04. juli 2018
åsgård skole

R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole – offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan for Åsgård skole er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 22. mars 2018
siås

SiÅs inviterer til informasjonsmøte 16. januar om planforslag

I forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget for del av Skogveien R-311 inviterer studentsamskipnaden i Ås til åpent informasjonsmøte tirsdag den 16 januar kl. 18 på Studentsamfunnet i Ås.

Publisert: 08. januar 2018
skogveien_R311

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Offentlig ettersyn

Hovedutvalg for teknikk og miljø behandlet planforslag for del av Skogveien i Ås i møte 02.11.2017, HTM-sak 68/17. Det ble fattet vedtak som vedlagte utskrift av møtebok viser.

Publisert: 15. desember 2017
kart

Forslag til reguleringsplan for Nordby barnehage til offentlig ettersyn.

Forslag til reguleringsplan for Nordby barnehage er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker kan uttale seg.

Publisert: 02. oktober 2017
Fortettingsstrategi - rådmannens forslag

Ås kommune ønsker dine innspill om framtiden for Ås sentralområde!

Hvordan skal man utvikle Ås sentralområde? Hvor skal man bygge, og hvor skal veier og gater ligge? Kom med innspill innen fristen som er 16. oktober..

Publisert: 22. september 2017
Hyblifisering

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - Ny bestemmelse om hybelhus

Ås kommunestyre  vedtok i møte 21.06.2017, K-sak 35/17 ny bestemmelse om hybelhus i kommuneplanens arealdel.

Publisert: 23. juni 2017