icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Frydenhaug barnehage   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Nordby barnehage

Nordby barnehage

Nordby barnehage

Om Nordby barnehage

Kontaktinformasjon

Nordby barnehage åpner i august 2020. Barnehagen ligger helt inntil skogkanten ved Nordby idrettsanlegg i nærheten av Nordby skole.

Telefon: 64 96 27 10
Styrer Lene Øye Svendby: 64 96 27 11


Avdeling Lynet: 64 96 27 12 / 959 51 901
Avdeling Snøfallet: 64 96 27 14 / 959 51 902
Avdeling Nordlyset: 64 96 27 15 / 454 37 991

Om barnehagen

Barnehagen skal ha plass til ca. 150 barn fordelt på 8 avdelinger. Med utgangspunkt i kommunes behov for barnehageplasser i 2020/2021 skal 2 til 3 avdelinger åpnes i august 2020. De andre avdelingene åpnes etter hvert som det blir behov for flere barnehageplasser i kommunen.

Nordby barnehage skal være en av to ressursbarnehager i Ås kommune. Det vil si at barnehagene er spesielt tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne.

Barnehagens åpningstid vil være fra 07.15 til 16.45. Sammen med de andre kommunale barnehagene vil Nordby barnehage arbeide inspirert av grunntankene fra Reggio Emilia-filosofien . Verdiene subjektivitet, delaktighet og ulikhet står sentralt i menneske og barnesynet. Barnehagen vil med utgangspunkt dette og i barnehagenes felles pedagogiske plattform jobbe prosjekterende og tilrettelegge læringsmiljøet i barnehagen slik at det utfordrer og støtter barnas læreprosesser i et sosialt fellesskap.

 

Barnehagens styrer er Lene Øye Svendby- lene.svendby@as.kommune.no , telefon:  93243603

Kart