icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Frydenhaug barnehage   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Nordby barnehage

Nordby barnehage

Bilde av Nordby barnehage

Bilde av Nordby barnehage

Om Nordby barnehage

Kontaktinformasjon

Askehaugveien 87, 1407 Vinterbro
Telefon: 64 96 27 10
Nordby.barnehage@as.kommune.no 
Åpningstid: 07.15 - 16.45

Administrasjon:

Lene Øye Svendby_70x70.jpg Styrer: Lene Øye Svendby
 Tlf: 64 96 27 11
 Mail: Lene.Svendby@as.kommune.no 
 

Annicken Hoel_70x70.jpgSekretær: Annicken Hoel
Tlf: 64 96 27 10
Mail: Annicken.Hoel@as.kommune.no 
 

Marcus_70x70.jpg Marcus Svennson Oterholm
 Kokk

 

Kontaktinformasjon til våre åpne avdelinger:
Lynet: 64 96 27 12 / 959 51 901
Snøfallet: 64 96 27 14 / 959 51 902
Nordlyset: 64 96 27 15 / 454 37 991
Regnbuen: 64 96 27 13 / 940 21 405

Virksomhetsinformasjon

Nordby barnehage åpnet i august 2020. Barnehagen ligger helt inntil skogkanten ved Nordby idrettsanlegg i nærheten av Nordby skole.

Barnehagen skal ha plass til ca. 150 barn fordelt på 8 avdelinger.  Med utgangspunkt i kommunes behov for barnehageplasser i 2020/2021 er det åpnet 3 avdelinger fra august 2020. Det vil fra februar 2021 åpnes en avdeling til. 
De andre avdelingene åpnes etter hvert som det blir behov for flere barnehageplasser i kommunen.

Nordby barnehage skal være en av to ressursbarnehager i Ås kommune. Det vil si at barnehagene er spesielt tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne.


Sammen med de andre kommunale barnehagene vil Nordby barnehage arbeide inspirert av grunntankene fra Reggio Emilia-filosofien .
Verdiene subjektivitet, delaktighet og ulikhet står sentralt i menneske og barnesynet. Barnehagen vil med utgangspunkt dette og i barnehagenes felles pedagogiske plattform jobbe prosjekterende og tilrettelegge læringsmiljøet i barnehagen slik at det utfordrer og støtter barnas læreprosesser i et sosialt fellesskap.
Vi har tilrettelagt det fysiske miljøet i barnehagen slik at alle kan møte et inspirerende miljø som gir dem nye utfordringer.
Det fysiske miljøet skal gi mening, skape helhet og sammenheng og være en støtte i det pedagogiske arbeidet. 
Pedagogisk dokumentasjon er et viktig verktøy for oss. Ved hjelp av dokumentasjonen kan vi synliggjøre barnas læring og vår egen pedagogiske praksis.
Vi bruker dokumentasjon sammen med barn for å dele erfaringer og skape ny, felles kunnskap. Pedagogisk dokumentasjon er utgangspunkt for felles refleksjon, nye tanker, valg, vurdering og nye planer. 

Vår visjon er:
Småforskerne i Ås kan, vil og våger.
"...Et barn har hundre språk, men blir frarøved nittini."
- Loris Malaguzzi

 

B

Kart