icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Frydenhaug barnehage   ›   Praktisk informasjon Frydenhaug

Praktisk informasjon for Frydenhaug barnehage

Generelt

Til toppen

Frydenhaug barnehage er en kommunal heldagsbarnehage med 100 plasser for barn i alderen

1-6 år. Barnehagen har fem avdelinger: Grana, Furua, Eika, Bjørka, Ospa.
Avdelingene for barn under 3 år har plass til 14 barn, og avdelingene for barn over 3 år har plass til 26 barn.
Alle avdelingene kan ha delte plasser ved behov.
 
Barnehagen ligger på Kajaområdet helt mot skogen, ca 1 km fra sentrum med gangavstand til UMB. Beste adkomstvei til barnehagen er opp Samfunnsveien.
 
Barnehagens adresse: Skogveien 16, 1430 Ås
 
 
Barnehagen 64 96 26 60
Styrer 64 96 26 61
Sekretær 64 96 26 62
Grana 64 96 26 63
Furua 64 96 26 64
Eika 64 96 26 69
Bjørka 64 96 26 68
Ospa 64 96 26 65

Tilvenning

Til toppen

Det er viktig at foreldre kan være sammen med barna i barnehagen den første tiden. Det er i denne tiden grunnlaget for samarbeidet mellom hjem og barnehage legges.

Den første tiden i barnehagen kan være en tøff overgang særlig for de yngste barna. Det er mange nye mennesker å forholde seg til og barna får mange nye inntrykk som skal fordøyes. 
 
Det er store variasjoner på hvor lang tid barna trenger på tilvenningen. Vår erfaring er at tilvenningen tar ca 3-5 dager. Barnehagen avtaler tilvenningsdager i god tid med de foresatte. Videre oppfølging av tilvenningen avtales med personalet fra dag til dag.
 
Alle barn har i den første tiden sin faste voksne (tilknytningsperson) i barnehagen. Tilknytningspersonen tar imot dere og har ekstra ansvar for barnet og kontakten med foreldrene i tilvenningsperioden.
 
De aller fleste arbeidstakere har tariffestet 3 dager fri med lønn for tilvenning av egne barn i barnehage.

Oppholdstid / åpningstider

Til toppen

 • Barnehageåret starter 1.august.
 • Barnehagen er stengt tre uker om sommeren (de tre siste ukene i juli). Det er 5 planleggingsdager i året hvor vi holder stengt, samt på jule- og nyttårsaften. Vi stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag. 
 • Barnehagen holder åpent hverdager fra kl. 07.15 – 16.45.
 • I de kommunale vedtektene gis det anledning til å avkreve et gebyr fastsatt til kr. 200,- pr. påbegynte time, dersom barna blir hentet etter barnehagens stengetid.

Ferie

Til toppen

 • Alle barn skal ha fire uker ferie i løpet av barnehageåret, minimum tre uker sammenhengende. 
 • Barn som slutter i barnehagen og skal begynne på skolen, må ta sine ferieuker før 1. august.

Bringing / henting

Til toppen

Den daglige kontakten er viktig; vi kan utveksle informasjon om barnet og bli bedre kjent.
Vi håper dere kan beregne litt tid når dere leverer barna om morgenen, og når barna blir hentet om ettermiddagen. Da får vi tid til en prat og barna får tid til å avslutte leken.
 
Dersom barnet blir hentet av noen andre enn foreldrene, må vi få beskjed om dette.
 
Sørg alltid for å si ifra til oss når dere kommer og når dere går. La oss voksne være gode modeller ved at vi hilser på hverandre om morgenen og sier adjø om ettermiddagen.
                                                                                                                                   
Bilkjørere må alltid slå av motoren for å unngå eksos på lekeplassen. Det er også veldig viktig at alle som bringer/ henter husker å lukke porten.
                                                                                                                       
Vi vil håndheve regelen om at alle barna venter innenfor gjerdet til dere skal gå. Da slipper vi å bekymre oss for barn som er uten tilsyn på parkeringsplassen.
 
Hvis barna skal bli med hverandre hjem, kan det være lurt å avtale dette på forhånd!

Matservering

Til toppen

Barna får servert lunsj, drikke og et fruktmåltid hver dag. For dette betaler foreldrene kr. 300 pr. mnd.
De barna som skal spise frokost i barnehagen har med egen matpakke hjemmefra.

Klær

Til toppen

Barna må være hensiktsmessig kledd inne og ute til ulike årstider. Klærne bør være praktiske, romslige og gode å bevege seg i.
                                                                                                                                   
Hva må være i barnehagen?
 • tøfler / innesko
 • minimum et ekstra sett tøy (fra innerst til ytterst)
 • regntøy/ støvler uansett vær
 • yttertøy/ ulltøy (vinterhalvåret)
Merking:                                                                                                                                
ALT TØY (klær og sko) MÅ NAVNES! (bruk gjerne en merkepenn og skriv på tøyet)                 
Hvis barna har en plastpose liggende i hylla er det sannsynligvis vått/ møkkete tøy som skal hjem og vaskes. Ta med nytt tilsvarende tøy dagen etter.
Lånt tøy vaskes og bringes tilbake i barnehagen.
 
Foreldrene må selv sørge for å holde orden på sitt barns garderobehylle.

Sykdom / fri

Til toppen

Sykt barn 3.pdf

Brosjyren er utarbeidet av Ås kommune ved helse og sosialetaten i samarbeid med oppvekst og miljøetaten. Den er basert på faglige retningslinjer fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

FRISK NOK ELLER SYK?

Er barnet mitt friskt nok til å gå i barnehagen i dag?

Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv dette spørsmålet. Hensikten med denne brosjyren er å gi informasjon som kan bidra til å gjøre det enklere for foreldre å avgjøre dette.

Alt fravær må meldes til barnehagen. Det er viktig at foreldrene gir informasjon til personalet vedr. sykdom. Personalet må vurdere behov for informasjon ut til andre foreldre og evt. tiltak i barnehagen.

Forsikring

Til toppen

Alle barna er ulykkesforsikret. Forsikringen gjelder innenfor barnehagens område, på turer som foregår under barnehagens ledelse, på direkte vei fra hjemmet til barnehagen og fra barnehagen til hjemmet.

Taushetsplikt og Politiattest

Til toppen

 

Alle som arbeider eller er tilknyttett barnehagen skriver under på et taushetsløfte som gjelder alle opplysninger om barn og hjemmeforhold som vi måtte få kjennskap til gjennom arbeidet vårt. Ansatte må også levere godkjent politiattest.

Oppsigelse

Til toppen

 • Dersom et barn skal slutte i barnehagen er oppsigelsestiden en måned, med virkning fra den første i påfølgende måned.
 • Barnehagen har eget skjema som fylles ut og leveres styrer.

Foreldrebetaling

Til toppen

Ås kommune har inntektsgraderte betalingssatser for foreldrebetaling. Oppholdsbetalingen fastsettes ut i fra foresattes skattepliktige bruttoinntekt pr. år. Inntekt under kr.200 000 skal dokumenteres. Foresatte plikter straks å informere barnehagens styrer om endringer i inntekt. Det betales for 11 mnd. pr. år.