icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Frydenhaug barnehage   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Sagaskogen barnehage

Sagaskogen barnehage

Edderkopp
Limpistol
Male i snøen
Malte kongler
plandag utermiljø 045
Rollelek
Rustadskogen
Skute Rustadskogen
Skute
Snøhule
Tegning
Ute i Rustadskogen (2)
Vannlek 3
Vannlek 4
Vannlek 5
Vannlek
Voksne i rollelek
Edderkopp
Limpistol
Male i snøen
Malte kongler
plandag utermiljø 045
Rollelek
Rustadskogen
Skute Rustadskogen
Skute
Snøhule
Tegning
Ute i Rustadskogen (2)
Vannlek 3
Vannlek 4
Vannlek 5
Vannlek
Voksne i rollelek

Sagaskogen barnehage

Styrer: Christian Arstad
Mailadresse: Christian.Arstad@as.kommune.no
Mailadresse: sagaskogen.barnehage@as.kommune.no

 

Sagaskogen barnehage avslutter driften fra 1. august 2020

Fra og med 1. august avsluttes Sagaskogen barnehage slik den driftes i dag. Den delen av Sagaskogen som heter Sagalund skal overføres til Tunveien barnehage, delen som heter Rustadskogen skal flyttes til Søråsteigen barnehage.

Generell informasjon om barnehagen

Sagaskogen barnehage består av to hus. Det ene huset heter Sagalund og ligger på Moerfeltet, den andre heter Rustadskogen og ligger på Rustadfeltet.
Fra begge husene tar det ca. 20 minutter å gå til Ås sentrum hvor vi finner rådhus, kulturhus, bibliotek, jernbanestasjon, Åsgård skole osv.
Universitetet med museum, husdyr, park og flotte områder ligger 40 minutter unna. Vi har dessuten skog som vi bruker aktivt året rundt, som nærmeste nabo.

Administrative ressurser:

 Christian_60x90.jpgChristian Arstad 
 Styrer, 100%


 

Annicken_60x90.jpg Annicken Hoel
 Sekretær, 50%

 


Ellen_60x90.jpg  Ellen Holter Andersen
  Kjøkkenassistent, 60%

 

 

Pedagogisk grunnsyn
Reggo Emilia er en by i nord Italia som er kjent for sine kommunale barnehagers filosofi og arbeidsform. Ås kommunes barnehager har valgt å jobbe inspirert av dette. Filosofien og arbeidsformen passer godt med rammeplanens intensjon om medvirkning, læring, dokumentasjon og bruk av fagområder.
 
Vi har fokus på vårt barnesyn og læringssyn, og mener at barn er kompetente og tilegner seg kunnskap og ferdigheter i samspill med andre barn og voksne og miljøet rundt seg. Barna har med seg sine erfaringer inn i barnehagen og kommuniserer med ulike ”språk”. Vi voksne må være lyttende (bruke alle sanser), medforskende og unngå ensidig formidling. Dette får konsekvenser for våre arbeidsmåter og organiseringen i barnehagen.
 
Det fysiske miljøet skal tilrettelegges slik at det utfordrer, skaper nysgjerrighet og gir opplevelser. Helhet og sammenheng er viktig og leker og utstyr skal være tilgjengelige. Vi må ha et bevisst forhold til det vi tilbyr barna og dermed de muligheter vi gir dem. Hvilke materialer finnes, hvordan presenterer vi dem og hva gjør og sier vi voksne?
 
Pedagogisk dokumentasjon er et viktig verktøy som er en hjelp til å synliggjøre barnas læringsprosesser og vår pedagogiske praksis. Dokumentasjonen danner grunnlag for samtale og refleksjon med barn og mellom voksne. Vi voksne i barnehagen må vite hva vi vil se etter, være nysgjerrige, se nye muligheter og ikke være opphengt i fasiter.


Storbarnsavdelingene har i utgangspunktet 24 barn over 3 år og småbarnsavdelingene har i utgangspunktet 14 barn under 3 år, dette kan også kombineres.

På hver underavdeling jobber det 4 voksne i grunnbemanning, i tillegg kan begge barnehagene ha ekstraressurser og elever fra ulike utdanningsinstitusjoner som voksenopplæringen, videregående skole og ungdomsskolen.

avd Rustadskogen

Fakta om avdeling Rustadskogen

Rustadskogen barnehage, Von Øtkensvei 60, 1430 Ås
Tlf: 64 96 26 80

Rustadskogen består av 2 underavdelinger som heter Blåklokke og Hestehov.

Blåklokke er for barn fra 3-6 år, med grunnbemanning på 4 voksne. Hestehov er for barn fra 1-3 år med en grunnbemanning på 4 voksne. I tillegg kan Rustadskogen ha ekstraressurser og elever fra ulike utdanningsinstitusjoner slik som Sagalund.

 

Avd Sagalund

Fakta om avdeling Sagalund

Sagalund barnehage, Ekornveien 50, 1430 Ås
Telefon: 64 96 26 90

Sagalund har to underavdelinger som heter Tusenbein og Marihøna.

Tusenbein er for barn fra 3-6 år, med grunnbemanning på 4 voksne. Marihøna er for barn fra 1-3 år med en grunnbemanning på 4 voksne. I tillegg kan Sagalund ha ekstraressurser og elever fra ulike utdanningsinstitusjoner slik som Rustadskogen.
 

 

 

Kart