icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Frydenhaug barnehage   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Søråsteigen barnehage

Søråsteigen barnehage

vinter søråsteigen

vinter søråsteigen

Om Søråsteigen barnehage

Kontaktinformasjon

Skoleveien 14, 1430 Ås
Telefon: 64 96 27 00
E-post: sorasteigen.barnehage@as.kommune.no
Styrer: Linda Davidsen
linda.davidsen@as.kommune.no

Virksomhetsinformasjon

Søråsteigen barnehage ligger sentralt i Ås sentrum. Vi flyttet inn i helt nye lokaler i 2007 og har i tillegg en satellittavdeling på Brønnerud skole.

Vi har plass til ca. 125 barn fordelt på 6 avdelinger. De fem som er i hovedbygget er aldershomogene. På hver avdeling jobber det 4 voksne i grunnbemanning. I tillegg har barnehagen kjøkkenansvarlig, sekretær, styrer og andre ressurspersoner.

Sammen med de andre kommunale barnehagene i Ås har vi valgt å arbeide inspirert av grunntankene fra Reggio Emilia.  Vi har tilrettelagt det fysiske miljøet i barnehagen slik at alle barna kan møte et inspirerende miljø som gir dem nye utfordringer. Det fysiske miljøet skal gi mening, skape helhet og sammenheng og være en støtte i det pedagogiske arbeidet.

Pedagogisk dokumentasjon er et viktig verktøy for oss. Ved hjelp av dokumentasjonen kan vi synliggjøre barnas læring og vår egen pedagogiske praksis. Vi bruker dokumentasjon sammen med barn for å dele erfaringer og skape ny, felles kunnskap. Pedagogisk dokumentasjon er utgangspunkt for felles refleksjon, nye tanker, valg, vurdering og nye planer.

Kart